MedHeart Śląskie Centrum Szkoleń Medycznych

Strona główna  »  MedHeart Śląskie Centrum Szkoleń Medycznych

Szybki kontakt:

MedHeart - strona główna

Naszą ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców. Głównie do osób nie związane z medycyną i czynnościami ratowniczymi.
To właśnie potencjalni świadkowie wypadków i innych zdarzeń związanych z zagrożeniem życia i zdrowia innej osoby stanowią trzon pomocy przedmedycznej.
To nie pogotowie ratuje człowieka w stanie zagrożenia życia, lecz świadkowie zdarzenia, gdyż to od ich postawy i zaangażowania zależy najwięcej czyli życie i zdrowie innego człowieka.
Dzięki szybkiemu działaniu oraz wykonaniu prostych czynności możemy uratować ludzkie życie a że czynności te są naprawdę proste każda osoba może przekonać się na organizowanych przez nas kursach.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy kierowane są także do pracodawców, którzy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Kodeks Pracy zobowiązani są do przeszkolenia w tej dziedzinie pracowników lub wybranych ich grup.

Proponujemy również szkolenia dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, którzy Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym zostali zobligowani do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w wyznaczonych okresach edukacyjnych.
Powyższa Ustawa wprowadziła także obowiązek szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków organizacji i instytucji współpracujących z systemem ratownictwa, działających w jego strukturach (Policja, Straż Pożarna zawodowa i OSP, WOPR, GOPR, PCK, jednostki Straży Miejskich, Wojsko, jednostki Obrony Cywilnej) .
Również dla tych służb proponujemy odpowiednie szkolenia.

Wszystkie organizowane przez nas kursy oparte są na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Każde szkolenie jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta , zgodnie z jego sugestiami.

W naszej ofercie znajdą Państwo również profesjonalne apteczki dostosowane do potrzeb każdego klienta , Punkty Pierwszej Pomocy , profesjonalny sprzęt medyczny oraz znakomite materiały dydaktyczne.
Szkolimy,
Ratujemy,
Dajemy Nadzieję!